Kỉ niệm đáng nhớ cùng cô người yêu gốc hoa

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.