Lời đe dọa của ông bố chồng xấu tính

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.