Thanh niên số hưởng được bạn cùng lớp mời về nhà chơi

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.