Thay vì ăn cơm hãy xem em như bữa tối của anh đi

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.