Tướng công chính là người mà thiếp chờ bấy lâu

☆ Nếu Server #1 bị lỗi hoặc chạy chậm vui lòng chọn Server #2.